Vraag uw behandeling aan

Aanvraag Eerstelijns Ergotherapie

Behandeling door een ergotherapeut wanneer iemand zelfstandig woont is Eerstelijns Ergotherapie. Vanuit de zorgverzekeringen wordt deze vorm van ergotherapie tot 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Aanvraag voor ergotherapie behandeling kan rechtstreeks worden gedaan of via de behandelend arts. In de eerstelijn wordt samengewerkt met alle andere betrokken hulpverleners: denk aan de huisarts, fysiotherapeut, logopedist, diëtist, thuiszorg, etc.

Ergotherapie Gorinchem heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Neem gerust contact met ons op.

ergotherapie pols

Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE)

Sinds januari 2012 is de Eerstelijns ergotherapie ook direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder dat u een verwijzing heeft naar de ergotherapeut kan gaan.

De ergotherapeut voert in de eerste behandeling dan een screening uit of ergotherapie voor u de meest geschikte behandeling is en of er geen sprake is van contra-indicaties. Deze screening gaat ten koste van de 10 behandeluren waar vanuit de basisverzekering recht op is.

Verwijzing door arts

Behandeling van de ergotherapeut kan worden aangevraagd door de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. U als verwijzer kan hier een verwijsformulier downloaden.

Aanmelding voor behandeling kan de cliënt –indien er een door de arts ondertekende verwijzing voor Ergotherapie is – zelf doen. Dit kan telefonisch, via e-mail of per post. Ergotherapie Gorinchem neemt dan contact met u op voor het maken van een afspraak.