Stappen in uw behandeling

1. Contact

Gestart met de behandeling wordt wanneer er sprake is van een egotherapeutische hulpvraag waarmee u als cliënt zich meldt of wordt verwezen door de (huis)arts. Dit kan zijn:

  • advies en begeleiding bij het (opnieuw) aanleren van activiteiten
  • trainen van vaardigheden voor het vergroten van de zelfredzaamheid
  • ondersteuning bij de acceptatie van de aandoening of ziekte
  • leren omgaan met hulpmiddelen
  • het informeren, instrueren en adviseren van de omgeving
  • hulp bij revalidatie

2. Voorbereiding

De behandeling kan plaats vinden in de behandelruimte van Ergotherapie Gorinchem of op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk. Gestart wordt met het bespreken van de problemen/beperkingen welke worden ervaren in het dagelijks handelen.

Ergotherapie Gorinchem levert zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat na wat u/de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten om na te gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen kan het zijn dat overleg met een medebehandelaar plaats vindt wanneer de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

3. Werkwijze

Als alles duidelijk is wordt er een concrete beschrijving van de situatie en de vraag gemaakt. Hierbij worden doelen voor de behandeling opgesteld. Tijdens de behandeling zal aan deze doelen worden gewerkt waarbij de ergotherapeut oplossingen bedenkt, training of advies geeft. Het kan voorkomen dat hierbij gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving.

De duur van een behandel moment varieert van drie kwartier tot anderhalf uur. Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken en inhoud van de vraag.

Na de behandeling worden de doelen nogmaals besproken. Hierbij wordt ook geëvalueerd hoe u de behandeling en de betrokkenheid van Ergotherapie Gorinchem heeft ervaren. De ergotherapeut informeert uw huisarts over het resultaat van de behandeling.

Vraag direct uw behandeling aan.

Kwaliteit van de zorg

Binnen de praktijk van Ergotherapie Gorinchem wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van Ergotherapie Nederland. De rechten en plichten van de ergotherapeut zijn vastgelegd in de beroepscode van Ergotherapie Nederland. Op aanvraag ter inzage.

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de beroepsorganisatie van ergotherapeuten.

Gehanteerd wordt de werkwijze conform de Wet op de Persoonsgegevens en de Wet op de Paramedische Beroepen. Hiermee wordt de privacy van onze cliënten wat betreft veiligheid cliëntgegevens, dossiervoering en declaratieverkeer gewaarborgd.

Klacht of compliment

Verloopt de behandeling niet zoals u had gedacht of verwacht, voelt u zich dan vrij dit bespreekbaar te maken. Komen we er samen niet uit, dan verwijzen wij u naar klachtenloketparamedici voor de klachtenprocedure.

Heeft u opmerkingen, tips óf een compliment? Ook die horen we graag. U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw ergotherapeut, maar ook kenbaar maken via onze klanttevredenheidsenquête, het contactformulier op de website of laat uw waardering achter op www.zorgkaartnederland.nl.

ergotherapie-hulp